Mehr-muruvvat, saxovat, bag‘rikenglik xalqimizning qon-qoniga singib ketgan tushunchalardir. Xayr-saxovat, saxiylik kabi ushbu go‘zal fazilatlar insonlar o‘rtasida mehr-oqibat rishtalarining mustahkamlanishiga, jamiyatda esa o‘zaro hurmat va totuvlikning ortishiga xizmat qiladi. Bugun mamlak...