Avtomobil shinalarining ekspluatatsion yo‘l bosish me’yorlari xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning shinalarga ehtiyojini rejalashtirish, moddiy resurslar harajatlarini, ta’riflarini va soliqqa tortish hisob-kitobini aniqlash uchun mo‘ljallangan.